Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Οδηγίες προς μαθητές και γονείς για την Ταυτόχρονη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης για την ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επαναλειτουργία Ενισχυτικής Διδασκαλίας Σχολικού Έτους 2019-2020

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ β

Για Τρίτη 19/05/2020 και Πέμπτη 21/05/2020

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ α

Για Δευτέρα 18/05/2020, για Τετάρτη 20/05/2020 και Παρασκευή 22/05/2020
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΕΚ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (α. 63) & ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (α. 64)